Michel Groothuizen nieuwe voorzitter Kansspelautoriteit

Met ingang van 1 juli 2024 wordt Michel Groothuizen voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). In deze taak zal hij René Jansen opvolgen die de afgelopen jaren deze taak met veel plezier heeft uitgevoerd. Dat René Jansen zijn functie bij de Ksa neerlegt, komt niet als een verrassing. Eind 2023 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd, zonder de ambitie om langer door te werken.

Michiel Groothuizen nieuwe voorzitter kansspelautoriteit

Nederlandse Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht houden op de kansspelmarkt. Ze fungeren als een zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. In opdracht van de minister van Rechtsbescherming voert zij momenteel het kansspelbeleid uit. Ze focussen zich hierbij op veilig spelen en de bescherming van spelers. Een van de belangrijkste pijlers hierbij is het tegengaan van kansspelgerelateerde verslavingen. 

Om het voor kansspelaanbieders mogelijk te maken om op een legale manier te werk te gaan verleent de Ksa vergunningen. Daarnaast hebben ze als taak om toezicht te houden op de naleving van wetten en regels. In het geval van overtredingen zullen ze dan ook optreden, zoals recentelijk ook gebeurd is in het geval van het Maltese bedrijf Gammix. Naast bovengenoemde taken is de Ksa ook verantwoordelijk voor voorlichting en het beheren van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Als laatste geeft de Ksa advies aan de minister voor Rechtsbescherming zowel gevraagd als ongevraagd. 

Nieuwe taak 

Michel is inmiddels al ruim vier jaar plaatsvervangend directeur bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Michel is niet onbekend met dergelijke taken; hij was eerder actief als algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie. De Ksa is zeer te spreken over de komst van Michel, aangezien hij beschikt over de nodige kennis en ook nog eens bestuurlijke ervaring heeft. Dit is overigens ook noodzakelijk, aangezien de ontwikkelingen rondom het onderwerp kansspelen alsmaar in beweging zijn. 

Michel heeft in een statement aangegeven dat hij blij is om voor de Ksa aan de slag te gaan. In 2007 was hij als beleidsdirecteur al eerder belast met het kansspeldossier. Een van zijn taken destijds was het opzetten van de Kansspelautoriteit. Wat overigens in 2012 is gelukt. Het heeft toen nog wel ruim 12 jaar geduurd voordat er een nieuwe wetgeving kwam. Michel was destijds al weg, maar geeft aan het een mooie uitdaging te vinden om aan het werk te gaan in de veelbewogen gokbranche. Hij benadrukt dat zijn aandacht uitgaat naar de negatieve effecten van gokken, met een speciale focus op het bestrijden van gokverslaving.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang Michel Groothuizen actief zal zijn in deze functie. Naar verwachting zal hij de komende jaren het gezicht zijn van de Kansspelautoriteit. René Jansen is overigens zo’n zes jaar voorzitter geweest. Het is mogelijk dat Michel een vergelijkbare termijn zal aanhouden, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Verspreid de inhoud