Recordboete voor Maltese kansspelaanbieder

Het bedrijf Gammix, dat achter de websites betoriginal.com en rantcasino.com zit, heeft een recordboete van de Kansspelautoriteit (Ksa) opgelegd gekregen. De op Malta gevestigde onderneming zou namelijk kansspelen aan Nederlanders aanbieden zonder over de juiste vergunning te beschikken. Dit betreft de hoogste boete ooit, met een bedrag van maar liefst €19.679.000

De Kansspelautoriteit was vooral bezorgd over het ontbreken van adequate leeftijdsverificatie in deze specifieke zaak. Volgens hen is dit bijzonder schadelijk, omdat het jongeren de mogelijkheid biedt om in aanraking te komen met online kansspelen. Dit terwijl jongeren juist beschermd moeten worden tegen dergelijke praktijken. 

Gammix Limited beboet door de kansspelautoriteit

Niet de eerste keer 

Het is overigens niet de eerste keer dat het bedrijf de fout ingaat. Eerder kregen ze namelijk al een dwangsom van 4 miljoen euro opgelegd. Gammix zou namelijk verschillende websites beheren waarop spelers tegen betaling konden gokken. Denk hierbij aan roulette, poker of slotspellen. Destijds is het bedrijf in bezwaar gegaan tegen de boete. 

Gammix is overigens niet het enige bedrijf dat onder de radar van de Kansspelautoriteit staat. In oktober 2023 werden ook al twee Maltese ondernemingen ter verantwoording geroepen. Deze bedrijven ontvingen boetes van respectievelijk 6,7 miljoen en 900.000 euro. De Kansspelautoriteit wil door een strengere aanpak van overtredende bedrijven duidelijk maken dat het schenden van de regels niet langer getolereerd wordt.

Aanscherping van regelgeving in het vooruitzicht

In 2021, volgend op het voorbeeld van vele andere Europese landen, koos de Nederlandse regering ervoor om de bestaande regelgeving grondig te herzien en een nieuwe kansspelwet in te voeren. Met de invoering van deze nieuwe wet zou het een stuk makkelijker worden om de markt te reguleren. Daarbij zou de focus liggen op het beschermen van spelers en het tegengaan van kansspelgerelateerde verslavingen. 

Voor aanbieders van kansspelen betekent dit dat ze een vergunning moeten aanvragen bij de Kansspelautoriteit om hun diensten online aan te mogen bieden. Inmiddels zijn er ruim 27 partijen met een vergunning. In het geval van een vergunning is het toegestaan om spellen aan te bieden aan spelers uit Nederland. Beschikt een partij niet over een vergunning, dan moeten Nederlandse spelers geweerd worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het mogelijk dat er bijvoorbeeld een IP-blokkade wordt ingevoerd. 
Desondanks blijkt dat sinds de invoering van de nieuwe wet veel spelers regelmatig in de problemen komen. Demissionair minister Weerwind is hierover niet te spreken en heeft daarom onlangs aangedrongen op het invoeren van strengere regels. Zo wordt er gepleit voor een speellimiet die geldt voor alle bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Op dit moment is het namelijk mogelijk om te rouleren tussen online casino’s op het moment dat een speler de speellimiet heeft bereikt. Daarnaast zouden in de toekomst bedrijven meer verantwoordelijkheid krijgen in het tegengaan van gokverslavingen.

Verspreid de inhoud