Het Cruks is niet vrij van storingen

Het Cruks is niet vrij van storingen

Het is de hoogste tijd om te schrijven over de recente storingen bij het Cruks-systeem. Dit is een onderwerp dat mij persoonlijk raakt en waarover ik een uitgesproken mening heb. Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, speelt een cruciale rol in het reguleren van kansspelen in Nederland. Het biedt spelers/gokkers een mogelijkheid om zichzelf uit te sluiten van deelname aan kansspelen wanneer er sprake dreigt te zijn van problematisch gokgedrag. Hierbij vormt het Cruks een essentiële stap in de strijd tegen gokverslaving. Echter, de recente storingen bij Cruks baren mij zorgen omdat het vangnet dat wordt gecreëerd wel heel veel gaten lijkt te hebben.

Cruks storing

Op 21 september 2023, rond 13:00, was er een kortdurende storing waarbij spelers die probeerden in te loggen bij een online casino, met Nederlandse vergunning, onterecht de melding kregen dat zij in Cruks stonden ingeschreven. Als gevolg hiervan kon er niet worden ingelogd en dus online worden gegokt.

Op 27 oktober 2023 volgde er opnieuw een storing. Gedurende deze storing konden ingeschreven personen mogelijk hun inschrijving in het register niet inzien of aanpassen. Wat de impact hiervan is geweest dat is niet duidelijk, maar wat ik wel weet is dat dit het imago van het Cruks weinig goed doet.

Tot slot was er op 31 oktober een storing in de BSN-controle van het Cruks-register, waardoor bezoekers tijdelijk niet in staat waren zich in te schrijven voor een gokstop of hun bestaande registratie te raadplegen of aan te passen. Dit leidt vooral tot vervelende situaties voor geregistreerden in het Cruks register waarvan de registratie ten einde was gekomen. Doordat zij zich bijvoorbeeld niet konden uitschrijven waren ze ook niet in staat om online te kunnen gaan gokken bij een vergunde aanbieder.

Storingen zijn zorgwekkend

Deze storingen zijn zorgwekkend omdat ze de effectiviteit van het systeem ondermijnen. Spelers die op zoek zijn naar hulp om hun gokgedrag te beperken, kunnen worden ontmoedigd als ze geconfronteerd worden met technische problemen. Bovendien kunnen deze storingen een verkeerd signaal afgeven aan de gokindustrie, waarbij de betrouwbaarheid en de robuustheid van een systeem als Cruks mogelijk in twijfel wordt getrokken.

Ik vind dat de Kansspelautoriteit, de regulerende instantie achter Cruks, actie moet ondernemen om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Dit is essentieel om het vertrouwen van zowel de spelers als de casino-industrie te behouden. In reactie op deze storingen moeten er duidelijke communicatieprotocollen zijn en moet er snel en effectief gehandeld worden om problemen op te lossen. Dit laatste lijkt onvoldoende te zijn gedaan.

Daarnaast is het belangrijk dat de casino-industrie zelf ook verantwoordelijkheid neemt. Zij moeten hun klanten actief informeren over storingen en hen helpen bij het vinden van alternatieve manieren om hun speelgedrag te beheersen. Samenwerking tussen de casino-industrie en de Kansspelautoriteit is cruciaal voor het succes in de effectiviteit van preventie-systemen zoals het Cruks.

Conclusie

Hoewel ik de noodzaak en waarde van het Cruks-systeem erken, ben ik bezorgd over de recente storingen en de mogelijke impact ervan op spelers en de gokindustrie. Het is mijns inziens belangrijk dat er stappen worden ondernomen om de betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren en het vertrouwen van alle betrokken partijen te herstellen. Hier ligt dus een belangrijke taak weggelegd voor de Nederlandse autoriteiten.

Verspreid de inhoud