Photo by Jalil Shams

Sinds de invoering van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) hebben zich helaas reeds een aantal storingen zich voorgedaan. De gevolgen hiervan liepen uit een inschrijven die niet goed doorkwamen, tot aanbieders die valse meldingen ontvingen bij controles. In dit artikel van https://casinoszondercruks.com/ proberen we je op de hoogte te houden van wat er zich heeft voorgevallen. Nu en in de toekomst. Dat deze storingen zeer onwenselijk zijn behoeft geen verdere uitleg, maar het is wel een serieus teken aan de wand dat nog wat lijkt te haperen tussen de onderlinge systemen.

Historie van de Cruks sinds de lancering

Het Cruks-register is per 1 oktober 2021 in werking getreden en dient als vangnet voor mensen die problematisch gokgedrag vertonen. Online en fysieke casino’s, die over een door de Kansspelautoriteit uitgegeven Nederlandse vergunning beschikken, dienen gekoppeld te zijn aan dit register.

Zij gebruiken dit register enerzijds om te toetsen of de bij haar geregistreerde spelers gevrijwaard zijn van een registratie. Een registratie betekent immers geen toegang. Anderzijds dient het casino in kwestie spelers in te laten schrijven in het Cruks waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van een (naderende) gokverslaving. Dit vermoeden komt tot stand door alerts vanuit algoritmes die het gokgedrag van spelers analyseren en monitoren. Een andere manier om een Cruks registratie te verkrijgen is doormiddel van een vrijwillige aanmelding van de speler zelf. Dit kan digitaal met behulp van DigiD worden verzorgd. De andere manier is de zogenaamde papieren inschrijving.

Sinds de lancering, nu zo’n kleine anderhalf jaar geleden heeft het Cruks te kampen gehad met een aantal storingen. De Kansspelautoriteit maakt hier op haar website netjes melding van en geeft aan wat de mogelijke implicaties zijn geweest van deze storingen en per wanneer de betreffende storing is opgelost.

Reeks van storingen

De meest recente storing die het vermelden waard was vond plaats op 11 november 2022. Op de website van de Kansspelautoriteit is het volgende te lezen rondom deze storing

“De storing met BSN-controles in het Centraal Register is verholpen. Er waren problemen waardoor het sinds vrijdag 11 november soms niet mogelijk was in te schrijven in Cruks. Ook kansspelaanbieders ondervonden af en toe hinder bij het uitvoeren van Cruks-controles. De oorzaak van de storing lag bij Beheervoorziening BSN”. Deze storing heeft een aantal dagen aangehouden en per 15 november 2022 is de melding gekomen dat alle onvolkomenheden weer waren opgelost.

Een kleine 2 maanden daarvoor, op 27 september 2022, was er ook al een melding gemaakt van een een storingen rondom het Cruks. Deze storing was niet zozeer te wijten aan het Cruks-register zelf, maar kwam vanuit DigiD. Dit betekende dat wanneer mensen zich in wilden schrijven in het register met DigiD dit tijdelijk niet mogelijk is geweest.

Een andere, meer impactvolle storing, vond plaats enkele dagen na de lancering van het Cruks. Hoewel de vernieuwde wet Kansspelen op afstand per april 2021 van kracht is geworden heeft het nog tot oktober van datzelfde jaar geduurd totdat het Cruks register in werking is getreden. Direct vanaf deze introductiedatum was de eerste storing al een feit. Deze storing zat in de koppeling tussen online aanbieders van gokspelen en het Cruks-register. Als gevolg hiervan konden spelers niet worden toegelaten bij de aanbieders die een vergunning hadden. Deze storing heeft al met al een kleine week geduurd.

Storingen aan en rondom het Cruks-register zijn zeer onwenselijk. Dit register is namelijk in het leven geroepen om consumenten een bepaalde bescherming te bieden in de vorm van een afkoelperiode wanneer zij een Cruks-registratie hebben. Zeker nu er steeds meer mensen ingeschreven staan in het register (32.500 volgens de meest recentelijke KSA gegevens). Door het niet goed werken van dit register is de kans aanwezig dat mensen die een registratie hebben ten onrechte de toegang wordt geboden in (online) casinos. Aan de andere kant zijn storingen niet wenselijk om de reden dat mensen die zichzelf wensen in te schrijven dit vervolgens niet kunnen doen omdat er storingen zijn in de registratieprocedure.

Cruks inschrijvingen

Recente storing januari 2023

Volgens de website van de Kansspelautoriteit zijn er geen ander (ver)storingen dan hierboven beschreven. Echter, een rondgang langs een aantal bronnen geeft wel aan dat er nog niet heel lang geleden (we spreken over januari 2023) nog een kleine storing is geweest rondom het Cruks-register. Tot op heden is dit nog niet officieel bevestigd door de Kansspelautoriteit, maar wellicht dat dit nog wel gaat komen.

In welke mate bovenbeschreven storingen een indicatie kan zijn voor toekomstige storingen is lastig aan te geven. Wat wel een gegeven lijkt te zijn is dat het systeem rondom de registratie van spelers met problematisch gokgedrag en daarnaast het koppelen van casino’s aan het register nog niet heel robuust lijkt te zijn. Het Cruks is namelijk een zeer belangrijk element van de nieuwe wetgeving Kansspelen op afstand.

Verspreid de inhoud