Minister Weerwind reageert op Nationaal Rapport Verslavingen

In een recente beleidsreactie heeft Minister Weerwind gereageerd op het advies van de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) met betrekking tot online kansspelen. Als fervent casino blogger werp ik dan ook graag een blik op de reactie van de minister en de impact die dit zal hebben op de online gokindustrie.

reactie weerwind

De Zorgen over Online Kansspelen

De minister begint zijn reactie met het erkennen van de groeiende bezorgdheid rond online kansspelen, vooral na de legalisatie op 1 oktober 2021. De excessieve reclame en de vraagtekens bij de uitvoering van de zorgplicht door kansspelaanbieders hebben geleid tot oproepen van verschillende experts en belanghebbenden. De minister geeft toe deze zorgen te delen en benadrukt zijn inzet voor spelers bescherming.

Maatregelen tot nu toe

Weerwind benoemt tevens de stappen die hij heeft ondernomen om spelers te beschermen, zoals het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen en aangekondigde maatregelen met betrekking tot de zorgplicht en speellimieten. De rode draad hierbij is het streven naar consumentenbescherming, verslavingspreventie, en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

Reactie op het Advies van de NRV

Het advies van de NRV omvat 22 aanbevelingen, die Minister Weerwind in zijn reactie als waardevol beschouwt. Hij benadrukt de noodzaak van aanvullende inspanningen op het gebied van verslavingspreventie. Een punt van aandacht is de overmatige reclame, waarvoor de minister al stappen heeft ondernomen, maar waarvan de effecten nog niet volledig zichtbaar zijn.

Bescherming van de Speler en Omgeving

De minister erkent de zorgen van de NRV over de invloed van reclame op kwetsbare personen. Hij wijst op de aanscherpingen in de reclameregels en het voorgenomen verbod op sportsponsoring. Hoewel deze maatregelen positief lijken, roept het recente verbod op ongerichte reclame vragen op over de daadwerkelijke effectiviteit en de mogelijke negatieve gevolgen op het legale aanbod.

Zorgplicht en Interventies

Een belangrijk aspect van de reactie van Minister Weerwind is de erkenning van de noodzaak voor een duidelijker kader voor de zorgplicht van kansspelaanbieders. De voorgestelde real-time monitoring en strengere indicatoren voor risicovol speelgedrag zijn stappen in de juiste richting. Het advies van de NRV om kansspelaanbieders aansprakelijk te stellen bij nalatigheid wordt echter niet direct omarmd door Weerwind.

Passende Zorg en Expertise

De minister erkent de drempels voor hulp bij kansspelverslaving en benadrukt de inzet op laagdrempelige hulp en (vroeg)signalering. Het voornemen om een expertisecentrum voor kansspelverslaving op te zetten, lijkt veelbelovend, maar de concrete uitwerking moet nog volgen.

Kennis en Monitoring

Weerwind onderstreept verder het belang van hoogwaardig onderzoek en goede monitoring, verwijzend naar het lopende onderzoeksprogramma bij ZonMw. De mogelijke opname van gokken in de Nationale Drug Monitor toont tevens de bereidheid om verder te gaan dan traditionele grenzen in het begrijpen van kansspelverslaving en hoe het bestreden kan worden.

Overkoepelende Adviezen

Het advies om ´spelen met een aantoonbaar hoog risico´ te verbieden of dit aan verdere specifieke eisen te onderwerpen wordt ook niet direct overgenomen. De minister benadrukte wel het belang van balans, waarbij het voorkomen van kansspelverslaving en consumentenbescherming niet ten koste mag gaan, van de kanalisatie naar het legale aanbod.

Conclusie: Op Weg naar een Evenwichtige Aanpak?

Hoewel Minister Weerwind stappen in de juiste richting lijkt te zetten, roepen sommige aspecten toch vragen op. De effectiviteit van de genomen maatregelen moet namelijk kritisch worden geëvalueerd, en de nadruk op consumentenbescherming mag de kanalisatie naar het legale aanbod niet belemmeren. Als casino blogger vind ik echter ook dat er ruimte moet blijven voor een buitenlands aanbod, waar spelers zich ook veilig moeten voelen. Ik hoop dan ook op een gebalanceerde aanpak die spelers beschermt en hulp biedt, zonder dat dit de internationale online gokmarkt zal verstikken.

*Disclaimer: De mening geuit in dit artikel vertegenwoordigt de persoonlijke visie van de auteur en niet noodzakelijk de standpunten van de bredere gokindustrie.*

Verspreid de inhoud