Legale kansspelaanbieders voelen zich niet gehoord

Legale kansspelaanbieders voelen zich niet gehoord

Recentelijk heeft de Nationaal Rapporteur Verslavingen de Nederlandse overheid van advies voorzien aangaande het kansspelbeleid. In dit rapport claimt de rapporteur dat hij ‘in al zijn kennismakingsgesprekken vrijwel zonder uitzondering is gewezen op de zorgen over de toename van het online gokken.’ Maar daartegenover staat dat Björn Fuchs, bestuurslid van Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) stelt dat de rapporteur nooit of te nimmer contact heeft gehad met de kansspelaanbieders zelf. En dat mag op z’n minst toch opmerkelijk genoemd worden.

nieuws gokken met gezondheid

Kansspelaanbieders laten van zich horen

Bij monde van Fuchs laat VNLOK weten dat ze het rapport Gokken met Gezondheid op z’n minst discutabel vinden. Zo kraken ze de vele aannames die worden gemaakt en het negeren van cijfers. Zo zegt Fuchs dat er ‘echter er helemaal geen betrouwbare gegevens zijn.’ En dat de rapporteur vervolgens ‘de aanname formuleert dat een toename van het aantal online gokkers gepaard gaat met een evenredige groei van het aantal hoog-risico gokkers.’ Een vreemde gang van zaken.

Verhalen en fabricatie

Tot slot richt Fuchs zich in het specifiek op de aanname van de rapporteur dat de opening van de online casino markt in Nederland geleid heeft tot een toename van spelers. De aanname hier is dat de mensen die nu geregistreerd staan als actieve spelers, voorheen niet online actief waren. Fuchs beweerd echter dat het tegendeel waar is, omdat veel van de verhalen en persoonlijke anekdotes van de gokverslaafden juist vertellen over lange periodes van verslaving. Lang voordat de wetgeving gelanceerd werd. Omdat deze weerlegging van Fuchs vooral gebaseerd is op anekdotisch bewijs, nemen we het dan ook met een korreltje zout. Maar desalniettemin heeft Fuchs een aantal goede punten opgeworpen waar rekening mee dient te worden gehouden bij het lezen van het rapport van de Nationaal Rapporteur Verslavingen.

Verspreid de inhoud