7 miljoen euro boete voor illegale online casino’s

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in oktober 2023 twee hoge boetes opgelegd aan online casino’s die illegaal kansspelen aanboden aan Nederlandse spelers. GoldWin Limited kreeg een boete van €6.794.000 en MKC Limited een boete van €900.000. Deze boetes zijn gebaseerd op het nieuwe boetebeleid van de Ksa, dat sinds september 2021 van kracht is. Dit beleid stelt onder andere dat indien een kansspelaanbieder niet over een, door de Ksa vergunde, licentie beschikt het geen kansspelen mag aanbieden op de Nederlandse markt. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen vanuit de Ksa hebben betreffende aanbieders hun activiteiten onverwijld doorgezet. Deze hoge boetes zullen er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat deze online casino’s hun activiteiten met onmiddellijke ingang staken. Tevens is dit vanuit de Ksa een krachtig signaal naar andere aanbieders die voornemens zijn om zonder vergunning aanbod te exploiteren op de Nederlandse markt.

casino boetes kansspelautoriteit

Volgens dit beleid wordt de hoogte van de boete bepaald door de omzet die de aanbieder in Nederland heeft behaald. De basisboete is 4% van de omzet als deze meer dan €15 miljoen is, of een vast bedrag van €600.000 als de omzet lager is.  Daarnaast kunnen er boeteverhogende omstandigheden zijn, zoals het ontbreken van een adequate leeftijdscontrole, het gebruik van anonieme betaalmethoden of het misbruiken van de naam van de Ksa.

De Ksa is de toezichthouder op de markt voor kansspelen in Nederland. Zij heeft als taak om te zorgen voor een veilig en eerlijk aanbod van kansspelen, waarbij spelers beschermd worden tegen gokverslaving en fraude. Online kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers mag alleen met een vergunning van de Ksa. Op dit moment zijn er meerdere casino’s die netjes een licentie hebben verlegen. Ook lopen er nog meerdere aanvraagprocedures tot een vergunning bij de Ksa. Het aantal vergunde online casino’s zal naar verwachting verder toenemen in 2024.

Het is goed om te zien dat de Ksa illegale aanbieders hard aanpakt. Het is niet eerlijk dat zij profiteren van de Nederlandse spelers, zonder zich aan de regels te houden. Dit is niet alleen nadelig voor de Nederlandse gokkers, maar werkt ook oneerlijke concurrentie in de hand. Dit maakt de online gokmarkt er niet beter op.

Bovendien lopen spelers grote risico’s bij deelname aan illegaal aanbod, zoals het verliezen van hun geld, het krijgen van problemen met de belastingdienst of het ontwikkelen van een gokverslaving. Het is zaak dat de Ksa het aantal wachtende casino’s op een vergunning niet te groot laat worden. Het is belangrijk dat de Ksa snel vergunningen gaat verlenen aan betrouwbare en verantwoorde online casino’s, zodat spelers kunnen genieten van een leuke en vooral veilige online speelomgeving

Verspreid de inhoud