Casino ontvangt boete voor accepteren speler zonder Cruks controle

Op vier mei jongstleden berichtte de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) dat het een boete heeft opgelegd aan Merkur Casino. Volgens de KSA heeft dit in Almere gevestigde casino tussen 17 februari en 2 maart van het voorgaande jaar de wet overtreden. Er wordt gesteld dat dit casino een persoon die bij het Centraal Register Kansspelen (vaak afgekort tot simpelweg Cruks) heeft toegelaten tot hun etablissement. Dit is tegen de regels, want het Cruks is opgericht om mensen uit te sluiten van kansspelen. Wanneer iemand die ingeschreven staat in het register dan toch toegelaten wordt tot een casino, spreken we als vanzelfsprekend van een overtreding.

Zowel landgebonden als online casino’s zijn wettelijk verplicht om voor iedere klant een Cruks-controle uit te voeren.

Wat gebeurde er in Almere?

Het Merkur casino in Almere heeft haar controleverplichting verzaakt door de desbetreffende persoon meermaals toe te laten tot hun speelhal. Deze informatie volgde na een melding van deze persoon zelf op 23 maart 2022. Vanaf de eerst volgende dag, te weten de 24ste van de maand maart van het jaar 2022, besloot de Kansspelautoriteit een onderzoek te starten naar het Merkur Casino.

Vervolgens hebben de toezichthouders op 23 augustus 2022 een bezoek gebracht aan het casino. Na de gegevens van het casino te hebben opgevraagd heeft de KSA de fout kunnen lokaliseren. Het bleek te gaan om een mismatch tussen de geboortedatum van de speler die op zijn identificatie documenten stond en de geboortedatum die in het Cruks systeem genoteerd stond. De KSA meld namelijk dat de geboortedatum die op zijn paspoort vermeld staat de volgende is 00-00-1958, terwijl het Cruks register de geboortedatum 01-07-1958 meldt.

Merkur Casino Almere Boete

Wij bij casinozondercruks.com vragen ons echter af of de KSA die informatie wel goed noteert heeft in hun officiële verslaglegging. Het lijkt ons namelijk sterk dat een officieel Nederlands paspoort de geboortedatum 00-00-1958 kan vermelden. Dit lijkt ons een fictieve datum te zijn, die slecht in het rijk van computers z’n thuis vindt. We verwachten derhalve dat 00-00-1958 in het Cruks systeem stond vermeld en 01-07-1958 op z’n paspoort stond.

De persoon heeft zich namelijk op 16 oktober 2021 ingeschreven bij Cruks. Dit was de periode toen er nog verrassend veel kinderziektes in het systeem zaten. Tegenwoordig meld je je namelijk met je DigiD account. Dit zou bovenstaand soort fouten en mismatches moeten voorkomen.

Doordat de desbetreffende persoon meermalig toegang is verschaft tot het casino, kunnen we hier beslist niet spreken van een incident. In totaal heeft de persoon met de Cruks inschrijving maar liefst negenmaal toegang gekregen tot de kansspelen die Merkur aanbiedt. Er wordt gesteld dat het Merkur Casino niet wist dat deze persoon in het Cruks ingeschreven stond en dat ze daadwerkelijk een controle hebben uitgevoerd.

Merkur Casino Almere

Het resultaat van de controle was echter een foutmelding die noch bevestigde, noch ontkende dat deze persoon in het Cruks stond. Op grond van deze informatie hadden de casino medewerkers over moeten gaan tot weigering van de persoon en contact op moeten nemen met de Kansspelautoriteit. Beide acties zijn nagelaten, en dus spreekt met bij de Kansspelautoriteit over nalatigheid.

Boete voor het casino

De straf die de Kansspelautoreit het casino oplegde bestaat in de hoofdzaak uit een boete van €45.000,-. Dit lijkt een fikse boete, maar valt in het niet bij andere boetes die de afgelopen jaren uitgedeeld zijn aan andere (online) casino’s voor het overtreden van de Kansspelwetgeving. Wat dat betreft is het Merkur Casino dus goed weggekomen.

De straf is nog niet volledig in werking getreden, omdat Merkur Casino nog de kans heeft om bezwaar aan te tekenen tegen het verdict.

Verspreid de inhoud